Statystyka zdarzeń (2018)

Pożary: 3

Miejscowe zagrożenia: 0

Fałszywe alarmy: 1

Suma: 4

Aktualizacja: 22.07.2018

ArchiwumHistoria

Jednostka powstała w 1922 roku, kiedy w miejscowości coraz częściej pojawiały się pożary. Początkowo gaszono je przy użyciu wiader. Jednostka Straży Pożarnej z pobliskiego Żywca posiadała tylko jeden samochód gaśniczy, który zapewniał bezpieczeństwo miastu i miejscowościom należącym administracyjnie do Żywca. Trzebinia wówczas należała do Gminy Sporysz. Wzorem pobliskich miejscowości, mieszkańcy Trzebini postanowili założyć Ochotniczą Straż Pożarną.Historia 1

Założycielami jednostki byli: Feliks Kos, Franciszek Kozieł, Franciszek Pyclik, Szczepan Wróbel i Marcin Wrzeszcz.

Pierwszym Prezesem został Marcin Wrzeszcz, Komendantem Franciszek Kozieł, zaś Trąbitą Szczepan Wrzeszcz.

Straż otrzymała z Żywca wóz strażacki i ręczną sikawkę. Na alarm, oraz ćwiczenia wzywała trąbka strażacka.

Trąbita przejeżdżał konno przez miejscowość, a głos trąbki wzywał strażaków do pożaru.

Historia 2Po założeniu Jednostki przystąpiono do budowy Remizy. Drzewo do budowy pozyskano z gminnego lasu. Remiza była drewniana z obszerną Salą Taneczną. Poświęcenie było uroczyste. Odbył się konny przemarsz strażaków na Mszę świętą do Żywca. Jednostka składała się z kilkunastu strażaków. Tylko osoba zasłużona mogła zostać członkiem OSP.

W 1927 roku Prezesem OSP został druh Feliks Kos, a Komendantem druh Franciszek Kozieł. W tym samym czasie do OSP został przyjęty Józef Turczak, który zasłużył się dla Jednostki intensywną pracą społeczną, oraz dbałością o sprzęt.

W latach międzywojennych działalność OSP polegała na ochronie przeciwpożarowej i zachowywaniu tradycji kulturowej. Straż posiadała własną orkiestrę. Organizowano zabawy, z których dochód przeznaczony był na zakup sprzętu.

W latach 1939-1945 działalność kulturalna zanikła. Niemniej jednak okupant kładł mocny nacisk na działalność prewencyjną. Straż otrzymała ręczną syrenę, oraz inny sprzęt.

W latach 1939-1947 Prezesem był Franciszek Kozieł, Komendantem Franciszek Pyclik, a zastępcą Komendanta Józef Turczak.

 

Historia powojenna OSP

 

Od 1947, do 1951 roku funkcję Komendanta pełnił druh Józef Turczak, a w 1951 został Prezesem i był nim, aż do 1968 roku.

W 1949 roku w miejscowości Sporysz, rozpoczyna się budowa kościoła parafialnego. Jednostka Straży Pożarnej z Trzebini poświęca wiele godzin pracy przy budowie.

W 1954 roku w Trzebini rozpoczyna się budowa Domu Ludowego, a przy nim boksu dla OSP. Straż z własnych funduszy zakupuje cegłę pod budowę.

W 1956 roku Prezes Turczak zakupuje motopompę wraz z wężami tłocznymi, która staje się niezbędna w czasie akcji gaśniczych.

W 1960 roku odbywa się kontrola sprzętu z ramienia Komendanta Powiatowego. Jednostka OSP Trzebinia uzyskuje wynik pozytywny.

W 1961 roku Jednostka otrzymuje nową motopompę wraz z wyposażeniem.

W latach 60-tych Jednostka powiększa się, przyjmując nowych członków. Wstępują: Jerzy Raczek, Roman Pawlak, Władysław Mołdysz, Stanisław Krystian i Władysław Adamczyk.

W 1965 roku dobiega końca budowa Domu Ludowego, wraz z boksem dla OSP. Jednostka ubiega się o samochód pożarniczy.Historia 3

W 1968 roku odbyły się Dożynki Gminne w Trzebini. Także w tym roku odbyła się Uroczystość 45-lecia powstania Jednostki. Obchody jubileuszu zostały przeniesione z 1967 roku, a ich organizatorem był nowy Prezes- Piotr Ciućka.

Rok 1969 przyniósł kolejne wyzwanie dla OSP. Rozpoczyna się budowa drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku Trzebinia- Juszczyna. W rok później wzdłuż drogi budowane jest oświetlenie. Członkowie przepracowali w czynie społecznym wiele godzin.

Rok 1973 odgrywa ważną datę dla społeczności trzebińskiej. Zostaje powołana do istnienia Gmina Świnna. W jej skład wchodzą miejscowości: Pewel Mała, Pewel Ślemińska, Przyłęków, Rychwałdek, Świnna i Trzebinia. W związku z tym 20.03.1973 roku odbyło się pierwsze posiedzenie, na którym powołano do istnienia Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Prezesem Zarządu został druh Czesław Bąk, Komendantem Gminnym Szczepan Dziki, Sekretarzem Jerzy Raczek. Jako Członków Zarządu z Jednostki OSP Trzebinia wybrano Józefa Turczak i Eugeniusza Wróbel.

W dniu 22 lipca 1973 roku Jednostka bierze udział w Uroczystości odsłonięcia Pomnika Ofiar I i II wojny światowej obok Urzędu Gminy w Świnnej.

We wrześniu OSP bierze udział w Gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując II miejsce.

Rok 1975 przyniósł zmiany w składzie Zarządu Gminnego. Prezesem został Alojzy Żak, a Komendantem Gminnym Czesław Bąk. Również Zarząd Jednostki OSP Trzebinia uległ zmianie. Prezesem został Józef Turczak, Naczelnikiem Jerzy Raczek, Z-cą Naczelnika Józef Kozieł, Sekretarzem Marian Kozieł, Skarbnikiem Jan Goły, a Gospodarzem Kazimierz Kozieł.

W 1977 roku OSP bierze czynny udział przy budowie kościoła parafialnego w Trzebini.

W roku 1985 spełniło się marzenie OSP. Zarząd Gminny ZOSP, Zarząd Jednostki OSP Trzebinia, oraz Naczelnik Gminy Jan Cebrat występują do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Bielsku Białej o przydział samochodu pożarniczego. W dniu 01.04.1985 roku następuje przekazanie samochodu pożarniczego marki Żuk.Historia 4

W 1987 roku Prezesem Jednostki zostaje Michał Misiarz, który pełnił tą funkcję aż do 2004 roku. Naczelnikiem zostaje Andrzej Biegun.

Rok 1989 jest datą przełomową. Powstaje nowy ustrój państwowy. Wójtem Gminy Świnna zostaje Pan Zbigniew Bugaj. Pełni tą funkcję do 1998 roku.

W 1991 roku funkcję Naczelnika OSP Trzebinia pełni druh Kazimierz Kozieł, aż do 2004 roku. Prezesem Zarządu Gminnego zostaje Józef Zoń. W dniu 04.05.1991 roku Jednostka OSP Trzebinia wzięła udział w I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.Historia 5

W 1995 roku OSP rozpoczęła starania o przyznanie sztandaru, gdyż Jednostka istniała już 73 lata.

Rok później marzenie się spełniło. W dniu 21 kwietnia 1996 roku, odbyło się Poświęcenia Sztandaru. Uroczystości przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej, Janusz Zimniak. Swoją obecnością zaszczyciły również Jednostki OSP z Gminy Świnna. Nie byłoby tego dnia, gdyby nie ofiarność mieszkańców Trzebini, którzy nie szczędzili ofiar na ten cel.Historia 6

W 1997 roku odbyły się Dożynki Gminne w Trzebini. Jednostka uczestniczyła we Mszy świętej, a także uroczystościach dożynkowych. Przygrywały orkiestry z Rychwałdku i z Trzebini.

26 kwietnia 1998 roku, podczas Uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Pewli Małej, Jednostka OSP Trzebinia otrzymuje dwie motopompy, wraz z wyposażeniem.

W czerwcu 2001 roku odbyły się wybory Zarządu Gminnego ZOSP. Prezesem został druh Włodzimierz Piątek, Wiceprezesem druh Jacek Kijas, a Komendantem Gminnym druh Ireneusz Krutak.

W dniu 01.06.2002 roku OSP Trzebinia obchodzi Jubileusz 80-lecia powstania. W Uroczystości udział wzięły Jednostki z Gminy Świnna, oraz z sąsiednich miejscowości.

W sierpniu 2003 roku władze OSP Trzebinia, wraz z Wójtem Gminy Świnna, Panem Henrykiem Jurasz, udają się do miejscowości Genk w Belgii. Celem wyjazdu jest odbiór samochodu gaśniczego, marki BEDFORD, dla OSP Trzebinia.Historia 8

W 2004 roku, podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego, Prezesem zostaje druh Dariusz Madeja, a Naczelnikiem druh Szymon Skrzyp.

W czerwcu, przy udziale Jednostek OSP Gminy Świnna, oraz Wójta Gminy, odbywa się uroczystość przekazania samochodu gaśniczego. Staje się on bardzo przydatny, gdy w 2006 roku, na terenie Gminy pojawia się podpalacz.