Statystyka zdarzeń (2018)

Pożary: 3

Miejscowe zagrożenia: 0

Fałszywe alarmy: 1

Suma: 4

Aktualizacja: 22.07.2018

ArchiwumSzczegóły aktualności

OTWP 2015 w powiecie żywieckim – „WYPALANIE TRAW ZABIJA – LUDZI, ZWIERZĘTA I ŚRODOWISKO”

niedziela, 08.02.2015 16:11, kategoria: Bez kategorii

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zadaniu tym aktywnie uczestniczą także strażacy z komend Państwowej Straży Pożarnej.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP PR, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych. Turniej ma formę eliminacji kolejnych szczebli.

Pierwszy sprawdzian wiedzy uczniów startujących w turnieju ma miejsce już w szkole, bądź miejscowości, gdzie rozgrywane są eliminacje szkolne lub środowiskowe. Spośród laureatów tych szczebli prowadzi się rozgrywki, gdzie wyłaniani są najlepsi uczniowie na szczeblu gminnym, a odpowiedzialność za przygotowanie turnieju spoczywa na Oddziałach Gminnych i Miejsko-Gminnych Związku OSP RP. Aktywny udział w przygotowaniu tych eliminacji mają zazwyczaj urzędy gmin i szkoły. Kolejne rozgrywki, to eliminacje szczebla powiatowego, a następnie wojewódzkiego. Do eliminacji wyższego szczebla kwalifikują się uczniowie, którzy osiągną w eliminacjach szczebla niższego najlepsze wyniki. Centralnymi eliminacjami, jak z nazwy wynika są kwalifikacje ogólnopolskie.

W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych,
II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych,
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Jednym z fundamentalnych założeń organizacji turnieju jest nagradzanie uczestników, którzy najlepiej przyswoją sobie zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego osiągając najlepsze wyniki w czasie eliminacji, sprawdzając się w testach, części praktycznej  i podczas odpowiedzi ustnych.

Tegoroczne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w powiecie żywieckim rozgrywane będą pod hasłem „WYPALANIE TRAW ZABIJA – LUDZI, ZWIERZĘTA I ŚRODOWISKO” a współorganizatorami są Nadleśnictwa Jeleśnia, Węgierska Górka oraz Ujsoły. 
 
Poniżej przedstawiamy materiały, które obowiązują w roku bieżącym na szczeblu powiatowym.
Więcej informacji na ten temat udziela asp. sztab. Marek Tetłak – mtetlak@zywiec.kppsp.gov.pl  
 
 
 
MATERIAŁY
 
Image Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 
Image Materiały na Turniej Wiedzy Pożarniczej dla szkół podstawowych
 
ImageMateriały na Turniej Wiedzy Pożarniczej dla szkół gimnazjalnych i średnich
 
ImageMATERIAŁY – KP PSP LIPSK