Statystyka zdarzeń (2018)

Pożary: 3

Miejscowe zagrożenia: 0

Fałszywe alarmy: 1

Suma: 4

Aktualizacja: 22.07.2018

ArchiwumWarto wiedzieć

Czad

 

Jak się ustrzec zatrucia tlenkiem węgla w mieszkaniu

 

Każdego roku, w porze chłodnej, środki masowego przekazu donoszą o wypadkach śmiertelnego zatrucia czadem – tlenkiem węgla. Najczęściej dochodzi do nich w łazience wyposażonej w gazowy grzejnik wody przepływowej, popularnie zwany piecykiem gazowym albo kąpielowym, a także „junkersem”, od nazwiska wynalazcy i wytwórcy. Mówi się często o zatruciach „w sezonie grzewczym”, nie należy jednak tego traktować jako zagrożenia spowodowanego większym zużyciem paliw na ogrzewanie mieszkań. „Sezon grzewczy” to pora chłodna, w której mieszkańcy zamykają szczelnie okna i to jest główna przyczyna zatruć.

Spalanie gazu musi się odbywać w ciągłym dopływie powietrza i odpływie spalin: dopływie powietrza od okien, poprzez drzwi w mieszkaniu, zwłaszcza drzwi do pomieszczenia (łazienki), w którym jest zainstalowane urządzenie spalające gaz, i odpływie spalin przez przewód spalinowy aż do wylotu z komina. Ograniczenie możliwości przepływu w którymkolwiek z tych miejsc stwarza zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla.  Nie będzie odpływu spalin jeżeli nie będzie dopływu powietrza z zewnątrz. Nie należy zapominać, że urządzenie spalające gaz spala tlen z mieszkania, niezbędny także dla ludzi. Te ubytki muszą być uzupełniane z zewnątrz.

Konieczność zapewnienia drożności komina jest dla użytkowników gazu oczywista, niestety najczęściej niska jest świadomość tego, że należy zapewnić dopływ powietrza przez okna.

Oszczędzanie energii jest bardzo ważne, jednakże kilkuminutowe przewietrzenie mieszkania przed kąpielą  (2 – 3 minuty) i uchylenie okna na czas kąpieli nie spowoduje wyziębienia mieszkania. Zaniechanie takiego postępowania można przypłacić życiem.

big_czad_cichy_zabojca_ga czad